Fix báo lỗi iTunes 3194, 1604, 1601, 1600, 16xx với iOS 4.3.3, 4.3.x, 4.2.1, 4.xx

h8sn0w đã phát hành RC4 iREB, RC3 cho IOS 4.3.3, 4.3.x, 4.2.1, 4.xx để sửa chữa các lỗi iTunes sau: 1604, 1601, 1600, 16xx ... trong khi restore Custom FW iOS  4.3.3, 4.3.xiOS 4.2.1 hoặc firmware 4.xx. Bạn có thể tải về iREB (tất cả các phiên bản) từ bên dưới.


iREB RC4, iREB RC3 đưa Touch, iPhone, iPad và iPod vào chế độ jailbreak, do đó giúp iTunes bỏ qua lỗi 1604, 1600, 1601 hoặc 16xx. iREB RC3 cũng fix  vấn đề "Waiting for iBSS" với iPhone 3G.

iREB RC 4 Supports
  • iPhone 4, 3GS, 3G
  • iPod Touch 4G, 3G, 2G
  • iPad
  • Apple TV 2GDownload iREB

iREB (phiên bản mới nhất) sẵn sàng cho hệ điều hành Windows và có thể được tải về từ bên dưới. Yêu cầu iTunes 10 hoặc cao hơn.

Download iREB for WIN

Fix iTunes Error 3194 When Restoring/Updating To Stock or Custom 4.3.3 Firmware:


Bước 1: Download  TinyUmbrella phiên bản mới nhất.
Bước 2: Chuyển qua tab “Advanced” và bỏ đánh dấu tùy chọn “Set Hosts to Cydia on Exit” .
Bước 3: Click  “Apply Changes”, khởi động lại máy tính.


One Response so far.

  1. AD ơi sao máy tính em download zìa open nó báo " the application failed to initialize properly (0xc00007b). click on ok to terminate the application " là sao z AD

Viết bình luận